Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 7november2016

  Sociale (grond)rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

  Leer meer over de specifieke rechtspositie van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 10november2016

  Diplomagelijkschakeling voor gevorderden (Volzet)

  Tijdens deze vorming verdiep je je in de procedures van diplomagelijkschakeling.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15november2016

  Recente wijzigingen in het vreemdelingenrecht

  Advocaten en gespecialiseerde welzijnswerkers krijgen een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen van het voorbije jaar.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 23november2016

  Diplomagelijkschakeling voor gevorderden

  Tijdens deze vorming verdiep je je in de procedures van diplomagelijkschakeling.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 12december2016

  Gezinshereniging en humanitair visum

  Regelgeving, praktijk en knelpunten voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 19december2016

  Gezinshereniging en humanitair visum

  Regelgeving, praktijk en knelpunten voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Werken met sociaal tolken en vertalers

  Hoe ga je om met sociaal tolken en sociaal vertalers? Deze praktijkgerichte vorming van de Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken en Vertalen geeft je een antwoord op die vraag.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Juridische afbakening doelgroep inburgering

  Programma en inhoud van deze vorming zijn overeen te komen. Verschillende modules zijn mogelijk: module overzicht verblijfsstatuten, module juridische afbakening doelgroep inburgering, module arbeidskaarten, ...

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Arbeidskaarten

  Je krijgt een algemeen overzicht van de verschillende arbeidskaarten. We plaatsen de verschillende verblijfsstatuten binnen het theoretische kader van de arbeidskaartenreglementering.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor ambtenaren burgerzaken

  In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor advocaten

  In deze vorming krijgen advocaten een overzicht van de belangrijke basisregels op het vlak van familiaal internationaal privaatrecht, met betrekking tot huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Juridische aspecten van internationale familierelaties

  Deze vorming voor hulpverleners legt de basisbeginselen van het Internationaal Privaatrecht (IPR) uit aan de hand van heel praktische voorbeelden. Voorkennis is dus niet vereist.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsprocedures gezinshereniging

  In deze vorming geven we een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsreglementering EU-burgers

  In deze opleiding krijg je een helder overzicht van de voorwaarden, verblijfsprocedures, de administratieve praktijk en relevante rechtspraak over vrij personenverkeer binnen de Europese Unie.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Intervisie Internationaal familierecht voor gemeenteambtenaren

  In elke gemeente of regio krijgen gemeenteambtenaren te maken met knelpunten in het internationaal familierecht. Een expert in het familiaal IPR bespreekt deze knelpunten met jullie, geeft een aantal basisprincipes van het IPR mee, en gaat na wat jullie van onze dienstverlening verwachten.

  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  De betaling van de medische kosten van vreemdelingen

  Zorgverleners, OCMW-werkers en hulpverleners die doorverwijzen naar of tussenkomen in de medische zorg van vreemdelingen, staan voor vragen zoals: wie gaat deze medische zorg betalen, welke medische kosten kunnen we recupereren en aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn?

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Overzicht verblijfsstatuten, -documenten en -procedures

  Je krijgt een overzicht van de verschillende verblijfsstatuten, de belangrijkste verblijfsprocedures en de meest voorkomende verblijfsdocumenten voor vreemdelingen.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering