Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 7juni2016

  Juridische afbakening doelgroep inburgering (Volzet)

  Wie is rechthebbend? Voor wie geldt de plicht tot inburgering?

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Ik, leerkracht

  Leerkrachten evalueren hun lessen en hun functioneren: door opnames van eigen lessen te bekijken en grondig na te bespreken met twee collega-leerkrachten en een begeleider.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Gedifferentieerd lesgeven

  MO-groepen zijn heel divers. Hoe ga je als leerkracht om met verschillen in leeftijd, leerstijl, taalbeheersing, enzovoort?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor ambtenaren burgerzaken

  In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor advocaten

  In deze vorming krijgen advocaten een overzicht van de belangrijke basisregels op het vlak van familiaal internationaal privaatrecht, met betrekking tot huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Leren in en met een MO-groep

  Deze vorming geeft je een zicht op de processen die zich afspelen in een groep, en hoe je er als MO-leekracht kunt mee omgaan.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Leertraject intervisie: leren van en met je collega's

  We organiseren een leertraject intervisie voor professionals die met collega’s een stap verder willen zetten in hun werk.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Bouwen aan draagvlak voor interculturalisering

  Verandering roept vaak weerstand op. Weerstanden opsporen en bouwen aan draagvlak zijn dan ook een voortdurend aandachtspunt voor mensen die verandering begeleiden.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  LOP-traject

  In dit vierdaagse leertraject leer je strategieën en instrumenten gebruiken om jouw positie in het LOP te versterken en om op effectieve wijze aan je doelstellingen te werken.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Juridische aspecten van internationale familierelaties

  Deze vorming voor hulpverleners legt de basisbeginselen van het Internationaal Privaatrecht (IPR) uit aan de hand van heel praktische voorbeelden. Voorkennis is dus niet vereist.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Werken met sociaal tolken en vertalers

  Hoe ga je om met sociaal tolken en sociaal vertalers? Deze praktijkgerichte vorming van de Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken en Vertalen geeft je een antwoord op die vraag.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Effectief reageren op discriminerende uitspraken

  In je dagdagelijkse werk word je regelmatig geconfronteerd met racistische of discriminerende uitspraken van collega’s, cliënten, partners,… . Hoe ga je met deze situaties om?

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Verblijfsprocedures gezinshereniging

  In deze vorming geven we een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Arbeidskaarten

  Je krijgt een algemeen overzicht van de verschillende arbeidskaarten. We plaatsen de verschillende verblijfsstatuten binnen het theoretische kader van de arbeidskaartenreglementering.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Verblijfsreglementering EU-burgers

  In deze opleiding krijg je een helder overzicht van de voorwaarden, verblijfsprocedures, de administratieve praktijk en relevante rechtspraak over vrij personenverkeer binnen de Europese Unie.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Samenwerking tussen ouder en school: een werkkader

  Ouders en school zijn partners in het leren van hun kind. Daarom moet er een sterke samenwerking zijn tussen ouder en school. Hoe kan die samenwerking er uitzien? Hoe werk je aan een krachtige samenwerking?

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Intervisie Internationaal Privaatrecht voor gemeenteambtenaren

  In elke gemeente of regio krijgen gemeenteambtenaren te maken met familiaal IPR knelpunten. Een stafmedewerker gespecialiseerd in het familiaal IPR bespreekt deze knelpunten met jullie, geeft een aantal basisprincipes van het IPR mee, en gaat na wat jullie van onze dienstverlening verwachten.

  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Communicatie in interculturele context - introductiemodule

  We bespreken samen enkele basisconcepten uit de interculturele communicatie-theorie. Op een kritische manier onderzoeken we sterktes en zwaktes van de aangereikte modellen.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Omgaan met diversiteitsvragen: leertraject Handelingsprincipes en Handelingskader

  De handelingsprincipes en het handelingskader zijn belangrijke instrumenten in het werken aan toegankelijkheid van organisaties en instellingen.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Interculturalisering, een verandertraject

  Interculturalisering is het traject van verandering waarbij een organisatie de werking afstemt op de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving. Dit atelier legt de basis om met interculturalisering aan de slag te gaan.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  De opstart van interculturalisering. Van contact tot contract

  Een duurzame interculturalisering in een organisatie vraagt om een ingrijpend en langdurend proces. Verschillende aspecten van de werking dienen onder de loep genomen te worden. Hoe beginnen we eraan?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Plannen met de coachingsmatrix

  Wanneer je met een organisatie aan interculturalisering werkt, is de ontwikkeling van een concreet actieplan een belangrijke opdracht. Maarten Kouwenhoven ontwierp de Coachingsmatrix als instrument om met een team op korte tijd tot eigen en gedragen oplossingen te komen.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Juridische afbakening doelgroep inburgering

  Programma en inhoud van deze vorming zijn overeen te komen. Verschillende modules zijn mogelijk: module overzicht verblijfsstatuten, module juridische afbakening doelgroep inburgering, module arbeidskaarten, ...

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  De betaling van de medische kosten van vreemdelingen

  Zorgverleners, OCMW-werkers en hulpverleners die doorverwijzen naar of tussenkomen in de medische zorg van vreemdelingen, staan voor vragen zoals: wie gaat deze medische zorg betalen, welke medische kosten kunnen we recupereren en aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn?

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Overzicht verblijfsstatuten, -documenten en -procedures

  Je krijgt een overzicht van de verschillende verblijfsstatuten, de belangrijkste verblijfsprocedures en de meest voorkomende verblijfsdocumenten voor vreemdelingen.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie