Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 21april2015

  Introductiedag nieuwe medewerkers Agentschap Integratie en Inburgering

  Je maakt kennis met de sector. Je krijgt inzicht in de migratiepolitiek van de verschillende overheden en in de gevolgen ervan voor het Agentschap Integratie en Inburgering.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 30april2015

  Effectief reageren op discriminerende uitspraken

  In je dagelijkse werk word je regelmatig geconfronteerd met racistische of discriminerende uitspraken van collega’s, cliënten, partners… Hoe ga je met die situaties om?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 30april2015

  Basismodule Trajectbegeleiding

  De basismodule werkt aan uitwisseling, netwerking en het verhogen van het inzicht in de werking van trajectbegeleiding.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 5juni2015

  Public Service or Community Interpreting and Translation: beating Babel in multilingual service settings

  Competencies and standardisation, training, testing and accreditation-certification

  Paris
  Enpsit and the Université de Paris-Diderot
 • Op aanvraag

  Ik, leerkracht

  Leerkrachten evalueren hun lessen en hun functioneren: door opnames van eigen lessen te bekijken en grondig na te bespreken met twee collega-leerkrachten en een begeleider.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Gedifferentieerd lesgeven

  MO-groepen zijn heel divers. Hoe ga je als leerkracht om met verschillen in leeftijd, leerstijl, taalbeheersing, enzovoort?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor ambtenaren burgerzaken

  In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor advocaten

  In deze vorming krijgen advocaten een overzicht van de belangrijke basisregels op het vlak van familiaal internationaal privaatrecht, met betrekking tot huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Leren in en met een MO-groep

  Deze vorming geeft je een zicht op de processen die zich afspelen in een groep, en hoe je er als MO-leekracht kunt mee omgaan.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Leertraject intervisie: leren van en met je collega's

  We organiseren een leertraject intervisie voor professionals die met collega’s een stap verder willen zetten in hun werk.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Bouwen aan draagvlak voor interculturalisering

  Verandering roept vaak weerstand op. Weerstanden opsporen en bouwen aan draagvlak zijn dan ook een voortdurend aandachtspunt voor mensen die verandering begeleiden.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  LOP-traject

  In dit vierdaagse leertraject leer je strategieën en instrumenten gebruiken om jouw positie in het LOP te versterken en om op effectieve wijze aan je doelstellingen te werken.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Juridische aspecten van internationale familierelaties

  Deze vorming voor hulpverleners legt de basisbeginselen van het Internationaal Privaatrecht (IPR) uit aan de hand van heel praktische voorbeelden. Voorkennis is dus niet vereist.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Werken met sociaal tolken en vertalers

  Hoe ga je om met sociaal tolken en sociaal vertalers? Deze praktijkgerichte vorming van de Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken en Vertalen geeft je een antwoord op die vraag.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Effectief reageren op discriminerende uitspraken

  In je dagdagelijkse werk word je regelmatig geconfronteerd met racistische of discriminerende uitspraken van collega’s, cliënten, partners,… . Hoe ga je met deze situaties om?

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Verblijfsprocedures gezinshereniging

  In deze vorming geven we een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Overzicht verblijfsstatuten, -documenten en -procedures

  Je krijgt een overzicht van de verschillende verblijfsstatuten, de belangrijkste verblijfsprocedures en de meest voorkomende verblijfsdocumenten voor vreemdelingen.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Juridische afbakening doelgroep inburgering

  Programma en inhoud van deze vorming zijn overeen te komen. Verschillende modules zijn mogelijk: module overzicht verblijfsstatuten, module juridische afbakening doelgroep inburgering, module arbeidskaarten, ...

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Arbeidskaarten

  Je krijgt een algemeen overzicht van de verschillende arbeidskaarten. We plaatsen de verschillende verblijfsstatuten binnen het theoretische kader van de arbeidskaartenreglementering.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Verblijfsreglementering EU-burgers

  In deze opleiding krijg je een helder overzicht van de voorwaarden, verblijfsprocedures, de administratieve praktijk en relevante rechtspraak over vrij personenverkeer binnen de Europese Unie.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Samenwerking tussen ouder en school: een werkkader

  Ouders en school zijn partners in het leren van hun kind. Daarom moet er een sterke samenwerking zijn tussen ouder en school. Hoe kan die samenwerking er uitzien? Hoe werk je aan een krachtige samenwerking?

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Welke vreemdelingen hebben recht op ziekteverzekering?

  Medewerkers van ziekenfondsen krijgen het antwoord op vragen zoals: welke vreemdelingen hebben recht op ziekteverzekering of wie betaalt de medische kosten van vreemdelingen die geen ziekteverzekering hebben?

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  De betaling van de medische kosten van vreemdelingen

  Zorgverleners, OCMW-werkers en hulpverleners die doorverwijzen naar of tussenkomen in de medische zorg van vreemdelingen, staan voor vragen zoals: wie gaat deze medische zorg betalen, welke medische kosten kunnen we recupereren en aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn?

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Verblijfsmogelijkheden of terugkeer van zieke vreemdelingen

  Als hulpverlener of als advocaat heb je vragen over de mogelijkheden om het verblijf van zieke vreemdelingen in regel te stellen of te houden. Welke procedures hebben slaagkans en wat zijn de vereisten?

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Intervisie Internationaal Privaatrecht voor gemeenteambtenaren

  In elke gemeente of regio krijgen gemeenteambtenaren te maken met familiaal IPR knelpunten. Een stafmedewerker gespecialiseerd in het familiaal IPR bespreekt deze knelpunten met jullie, geeft een aantal basisprincipes van het IPR mee, en gaat na wat jullie van onze dienstverlening verwachten.

  Kruispunt Migratie-Integratie

Pagina's