Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 22september2014

  Verblijfsmogelijkheden of terugkeer van zieke vreemdelingen

  Wat zijn de mogelijkheden om het verblijf van zieke vreemdelingen in regel te stellen of te houden? Welke procedures hebben slaagkans en wat zijn de vereisten?

  Roeselare
  deSOM
 • 30september2014

  Coachend leidinggeven

  Een tweedaags interactief programma met ruime aandacht voor de ervaringen van deelnemers. Een mix van theorie, oefeningen en casuïstiek.

  Brussel
 • 30september2014

  Trefdag taal

  Een dag voor medewerkers uit integratiesector die op zoek zijn naar inspirerende praktijken rond taal in verschillende sectoren.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 30september2014

  Verblijfsmogelijkheden of terugkeer van zieke vreemdelingen

  Heb je als OCMW-medewerker vragen over de mogelijkheden om het verblijf van zieke vreemdelingen in regel te stellen of te houden? Wil je vernemen welke procedures kans op slagen hebben, en wat de vereisten zijn?

  Antwerpen
  Inovant
 • 2oktober2014

  Masterclass ‘Interculturele competentie en coaching’

  In deze masterclass gaan we op zoek naar manieren en methoden om onze rol als coach van interculturele competentie te expliciteren en te versterken.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 9oktober2014

  Masterclass ‘Interculturele competentie en training’

  In deze masterclass verdiepen we het werken met het referentiekader over interculturele competentie via een directe koppeling op jouw praktijk.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 9oktober2014

  Diplomagelijkschakeling voor gevorderden - oktober

  Tijdens deze vorming verdiep je je in de procedures van diplomagelijkschakeling.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 10oktober2014

  Trefdag communicatie bij verandering

  Hoe kan je communicatie inzetten om de verandering waaraan je werkt te versterken?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 16oktober2014

  Diplomagelijkschakeling voor beginners

  Deze vorming maakt je wegwijs in het kluwen van procedures voor de erkenning van buitenlandse diploma’s.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 16oktober2014

  Werken aan draagvlak voor interculturalisering

  Verandering roept vaak weerstand op. Weerstanden opsporen en bouwen aan draagvlak zijn dan ook een voortdurend aandachtspunt voor mensen die verandering begeleiden.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 23oktober2014

  Inspiratiemoment interculturele communicatie: uitgangspunten van het TOPOI-model

  Edwin Hoffman laat je kennis maken met het TOPOI-model: een werkinstrument om de interculturele communicatie te verbeteren.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 23oktober2014

  Masterclass Interculturele communicatie: werken met het TOPOI model

  In deze sessie passen we het TOPOI-model toe op praktijksituaties. We vertrekken van cases die door de deelnemers vooraf zijn aangedragen.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 3november2014

  Diplomagelijkschakeling voor gevorderden - november

  Tijdens deze vorming verdiep je je in de procedures van diplomagelijkschakeling.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 6november2014

  Taalstimulering in de vrije tijd - Module praktijk

  Een aantal initiatieven stellen hun praktijken en methodieken rond taalstimulering in de vrije tijd voor. Dit is de praktijkgerichte module over taalstimulering, die je het best combinert met de meer theoretische module.

  Berchem (Antwerpen)
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 7november2014

  Van contact tot contract: de start van een interculturaliseringstraject.

  Een duurzame interculturalisering in een organisatie, bedrijf of overheid vraagt een ingrijpend en langdurig traject. Hoe begin je eraan?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 18november2014

  Mindspring: de psychosociale problematiek bij inburgeraars

  Het psychisch onwelzijn van sommige vluchtelingen staat een duurzame integratie in de weg. Hoe kan het Mind-Spring programma medewerkers in het onthaalbureau ondersteunen?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 18november2014

  Intervisie voor coaches van toeleiders

  Een bespreking van concrete cases en knelpunten.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 20november2014

  Atelier communicatie bij verandering

  Hoe kan je communicatie inzetten om de verandering waaraan je werkt te versterken?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 25november2014

  Verankeren van vernieuwing

  Een belangrijke fase in een interculturaliseringsproces is de verankering. Het ‘borgen’ van de resultaten en de verankering van de vernieuwing vragen expliciete aandacht.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 27november2014

  Taalstimulering in de vrije tijd - Module theorie

  Je bouwt je kennis en inzichten op om taalstimulering in het beleid van vrijetijdsinitiatieven of je gemeente te introduceren.

  Berchem (Antwerpen)
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 2december2014

  Terugbetaling medische kosten vreemdelingen door OCMW’s

  Tijdens deze opleiding verneem je wie instaat voor het (terug)betalen van de medische kosten en welke medische kosten (bij de POD- MI) gerecupereerd kunnen worden.

  Antwerpen
  Inovant
 • 3december2014

  Effectief reageren op discriminerende uitspraken

  In je dagelijkse werk word je regelmatig geconfronteerd met racistische of discriminerende uitspraken van collega’s, cliënten, partners… Hoe ga je met die situaties om?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 9december2014

  Introductiedag nieuwe medewerkers onthaalbureaus en integratiecentra

  Je maakt kennis met de sector. Je krijgt inzicht in de migratiepolitiek van de verschillende overheden en in de gevolgen ervan voor het onthaalbureau en het integratiecentrum.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Ik, leerkracht

  Leerkrachten evalueren hun lessen en hun functioneren: door opnames van eigen lessen te bekijken en grondig na te bespreken met twee collega-leerkrachten en een begeleider.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Gedifferentieerd lesgeven

  MO-groepen zijn heel divers. Hoe ga je als leerkracht om met verschillen in leeftijd, leerstijl, taalbeheersing, enzovoort?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie

Pagina's