Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 27november2014

  Taalstimulering in de vrije tijd - Module theorie (Volzet)

  Je bouwt je kennis en inzichten op om taalstimulering in het beleid van vrijetijdsinitiatieven of je gemeente te introduceren.

  Berchem (Antwerpen)
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 2december2014

  Terugbetaling medische kosten vreemdelingen door OCMW’s

  Tijdens deze opleiding verneem je wie instaat voor het (terug)betalen van de medische kosten en welke medische kosten (bij de POD- MI) gerecupereerd kunnen worden.

  Antwerpen
  Inovant
 • 3december2014

  Effectief reageren op discriminerende uitspraken (Volzet)

  In je dagelijkse werk word je regelmatig geconfronteerd met racistische of discriminerende uitspraken van collega’s, cliënten, partners… Hoe ga je met die situaties om?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 5december2014

  Atelier ‘Effectief advies geven’ (Volzet)

  Hoe vergroot je de impact van je advies?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 9december2014

  Introductiedag nieuwe medewerkers onthaalbureaus en integratiecentra

  Je maakt kennis met de sector. Je krijgt inzicht in de migratiepolitiek van de verschillende overheden en in de gevolgen ervan voor het onthaalbureau en het integratiecentrum.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 11december2014

  Externe klankbordgroep brugfiguren

  Brugfiguren en coaches denken samen na over de competenties van brugfiguren, de achterliggende visie en de randvoorwaarden.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • 12januari2015

  Workshop werken met alfa's in MO

  Wat doe je als leerkracht als één of meerdere alfa's/laaggeletterden in je MO-klas zitten?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie in samenwerking met Kom-Pas Gent en Inburgering Oost-Vlaanderen
 • Op aanvraag

  Ik, leerkracht

  Leerkrachten evalueren hun lessen en hun functioneren: door opnames van eigen lessen te bekijken en grondig na te bespreken met twee collega-leerkrachten en een begeleider.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Gedifferentieerd lesgeven

  MO-groepen zijn heel divers. Hoe ga je als leerkracht om met verschillen in leeftijd, leerstijl, taalbeheersing, enzovoort?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor ambtenaren burgerzaken

  In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor advocaten

  In deze vorming krijgen advocaten een overzicht van de belangrijke basisregels op het vlak van familiaal internationaal privaatrecht, met betrekking tot huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Communicatie in interculturele context - introductiemodule

  We bespreken samen enkele basisconcepten uit de interculturele communicatie-theorie. Op een kritische manier onderzoeken we sterktes en zwaktes van de aangereikte modellen.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Omgaan met diversiteitsvragen: leertraject Handelingsprincipes en Handelingskader

  De handelingsprincipes en het handelingskader zijn belangrijke instrumenten in het werken aan toegankelijkheid van organisaties en instellingen.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Leren in en met een MO-groep

  Deze vorming geeft je een zicht op de processen die zich afspelen in een groep, en hoe je er als MO-leekracht kunt mee omgaan.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Leertraject intervisie: leren van en met je collega's

  We organiseren een leertraject intervisie voor professionals die met collega’s een stap verder willen zetten in hun werk.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Interculturalisering, een verandertraject

  Interculturalisering is het traject van verandering waarbij een organisatie de werking afstemt op de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving. Dit atelier legt de basis om met interculturalisering aan de slag te gaan.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Bouwen aan draagvlak voor interculturalisering

  Verandering roept vaak weerstand op. Weerstanden opsporen en bouwen aan draagvlak zijn dan ook een voortdurend aandachtspunt voor mensen die verandering begeleiden.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Plannen met de coachingsmatrix

  Wanneer je met een organisatie aan interculturalisering werkt, is de ontwikkeling van een concreet actieplan een belangrijke opdracht. Maarten Kouwenhoven ontwierp de Coachingsmatrix als instrument om met een team op korte tijd tot eigen en gedragen oplossingen te komen.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  LOP-traject

  In dit vierdaagse leertraject leer je strategieën en instrumenten gebruiken om jouw positie in het LOP te versterken en om op effectieve wijze aan je doelstellingen te werken.

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Juridische aspecten van internationale familierelaties

  Deze vorming voor hulpverleners legt de basisbeginselen van het Internationaal Privaatrecht (IPR) uit aan de hand van heel praktische voorbeelden. Voorkennis is dus niet vereist.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Werken met sociaal tolken en vertalers

  Hoe ga je om met sociaal tolken en sociaal vertalers? Deze praktijkgerichte vorming van de Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken en Vertalen geeft je een antwoord op die vraag.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Effectief reageren op discriminerende uitspraken

  In je dagdagelijkse werk word je regelmatig geconfronteerd met racistische of discriminerende uitspraken van collega’s, cliënten, partners,… . Hoe ga je met deze situaties om?

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Verblijfsmogelijkheden of terugkeer van zieke vreemdelingen

  Als hulpverlener of als advocaat heb je vragen over de mogelijkheden om het verblijf van zieke vreemdelingen in regel te stellen of te houden. Welke procedures hebben slaagkans en wat zijn de vereisten?

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  De opstart van interculturalisering. Van contact tot contract

  Een duurzame interculturalisering in een organisatie vraagt om een ingrijpend en langdurend proces. Verschillende aspecten van de werking dienen onder de loep genomen te worden. Hoe beginnen we eraan?

  Brussel
  Kruispunt Migratie-Integratie
 • Op aanvraag

  Verblijfsprocedures gezinshereniging

  In deze vorming geven we een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten.

  Te bepalen
  Kruispunt Migratie-Integratie

Pagina's