Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht is een juridisch-wetenschappelijk tijdschrift met voeling voor wat leeft in de (rechts)praktijk. Het verschijnt vier keer per jaar. Het Agentschap Integratie en Inburgering - Kruispunt Migratie-Integratie verzorgt het redactiesecretariaat. Uitgeverij Die Keure geeft het uit.

Het tijdschrift geeft belangrijke en actuele evoluties in rechtspraak en wetgeving weer en publiceert rechtsleerartikelen over vreemdelingenrecht. Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (ISSN 0776-8605) heeft een hoogstaand wetenschappelijk niveau. In 2005 kreeg het de ranking B2 van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Het tijdschrift is niet alleen nuttig voor academici. Het is een bron van informatie voor iedereen die professioneel of vrijwillig werkt met of voor vreemdelingen.

Rubrieken

Het tijdschrift heeft volgende rubrieken:

 • Rechtsleer: bijdragen over:
  • vragen of problemen uit de praktijk
  • overzichten van rechtspraak
  • kritische beschouwingen over het vreemdelingenrecht in ruime zin.
 • Rechtspraak: opmerkelijke, innoverende en interessante (Belgische) rechtspraak. Daarbij publiceren we zo vaak mogelijk annotaties.
 • Rechtspraakoverzicht: per kwartaal een selectie van rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Redactieleden en specialisten bespreken en duiden kort de belangrijkste arresten die in dat kwartaal verschenen zijn.
 • Elders gepubliceerd: een overzicht van interessante rechtspraak en rechtsleer die verschenen in andere tijdschriften of boeken. Zowel nationaal als internationaal.
 • Wetgeving: per kwartaal een overzicht van belangrijke wetgeving die verscheen in het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de Europese Unie.
 • Mededelingen: een verzameling van interessante nieuwsbriefberichten van het Agentschap Integratie en Inburgering - Kruispunt Migratie-Integratie, die een overzicht bieden van recente evoluties en ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht.

Redactie

De redactie bestaat uit:

 • Hoofdredacteur: Dirk Vanheule, hoogleraar Universiteit Antwerpen – advocaat bij de balie te Gent
 • Petra Baeyens, juriste Vluchtelingwerk Vlaanderen
 • Steven Bouckaert, rechter in de arbeidsrechtbank Gent - plaatsvervangend docent Universiteit Antwerpen - docent Sociale Hogeschool Heverlee
 • Geert Debersaques, onderwijsprofessor aan de VUB
 • Luc Denys, advocaat bij de balie te Brussel
 • Ellen Desmet, docent Universiteit Gent
 • Koen Dewulf, adjunct van de directeur bij Myria
 • Isabelle Doyen, directrice Association pour les droits des étrangers
 • Marie-Claire Foblets, gewoon hoogleraar Instituut voor vreemdelingenrecht KULeuven - directeur Max Planck Institute for Social Anthropology
 • Kristine Goossens, attaché Studiebureau bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
 • Miep Grouwels, advocaat bij de balie te Brussel 
 • Vinciane Hoefnagels, attaché Studiebureau bij de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Meron Knikman, teamverantwoordelijke Adviescentrum Migratie CAW Antwerpen
 • Freek Louckx, referendaris bij het Hof van Cassatie en wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit Brussel
 • Gunter Maes, hoofddocent UHasselt - docent onderwijsrecht KULeuven
 • Dirk Nuyts, advocaat bij de balie te Brussel 
 • Ruth Stokx, juridisch adviseur Studentenbeleid KULeuven
 • Mieke Van de Putte, stafmedewerker directie personeel en organisatie UGent
 • Filipe Van Huylenbroeck, jurist Agentschap Integratie en Inburgering
 • Jinkse Verhellen, docent Universiteit Gent
 • Herwig Verschueren: hoofddocent Universiteit Antwerpen - gastprofessor VUB
 • Luc Walleyn, advocaat bij de balie te Brussel - advocaat bij het Internationaal Strafhof - plaatsvervangend vrederechter

Wetenschappelijk medewerkers:

 • Mathieu Beys, Jurist bij Myria en praktijkassistent aan de Université Libre de Bruxelles
 • Nathan Cambien, medewerker aan het instituut voor Europees Recht van de KULeuven - advocaat bij de balie te Brussel
 • Dieter De Cock, auditeur bij de Raad van State
 • An Maes, rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, vrijwillig wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen

Redactiesecretariaat: afdeling Vreemdelingenrecht & Familiaal IPR van het Agentschap Inburgering en Integratie - Kruispunt Migratie-Integratie

Bezorg ons rechtspraak

We zijn altijd op zoek naar rechtspraak over verblijfsrecht, nationaliteit, werken, trouwen, sociale zekerheid, OCMW-steun, opvang, gezondheid, reizen en inburgering. Daarvoor doen we graag een beroep op jouw medewerking. 

Ben je in het bezit van belangrijke vonnissen of arresten? 

Bezorg ze per e-mail, post of fax aan:

Filipe Van Huylenbroeck via dit contactformulier

Agentschap Integratie en Inburgering

Havenlaan 86C – Bus 212

1030 Brussel

Fax: 02 205 00 60

Bekijk de inhoud van het laatste nummer

Raadpleeg het tijdschrift digitaal

Abonneer je via de website van Die Keure

Zoek arresten op onze databank rechtspraak