• Inburgering in een notendop

    Inburgering is een begeleid traject naar integratie. Het inburgeringstraject bestaat uit: een basiscursus Nederlands, maatschappelijke oriëntatie (MO), loopbaanoriëntatie en trajectbegeleiding.  

  • Wie mag of moet inburgeren?

    'Inburgeraars' zijn alle mensen van 18 jaar of ouder die volgens het inburgeringsdecreet recht hebben op een inburgeringstraject. Een deel is bovendien verplicht om een inburgeringstraject te volgen. De regels zijn erg complex.  

  • Buitenlandse diploma's

    Hoe kan je een diploma laten gelijkschakelen? En wat is het belang van diplomagelijkschakeling?