13 maart 2017

Vanaf 28 maart 2017 zijn onderdanen van Georgië vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. De vrijstelling van visumplicht geldt enkel voor houders van een biometrisch paspoort.

Reizigers uit Georgië kunnen vanaf dan maximaal 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen visumvrij reizen en verblijven in de Schengenzone.

Verordening (EU) 2017/372 past de Bijlage II bij Verordening 539/2001/EG van 15 maart 2001 die de visumvrijgestelde landen bevat, in die zin aan.

Geen visumvrijstelling bij bezoldigde bezigheden

De visumvrijstelling geldt niet voor personen die reizen om een bezoldigde bezigheid tijdens hun kort verblijf te verrichten. Voor hen beslissen de Schengenlidstaten elk afzonderlijk over de visumplicht.

Geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst

Vrijstelling van visumplicht betekent geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst.

Bij controle aan de (Schengen)grens moet de betrokkene aantonen dat hij aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voldoet. Hij moet het bewijs leveren van:

  • zijn reisdoel
  • zijn verblijfsomstandigheden
  • voldoende bestaansmiddelen
  • een reisverzekering voor medische bijstand
  • het behoud van het centrum van zijn belangen in het herkomstland