Europees Hof voor de Rechten van de Mens
47287/15
(Ilias en Ahmed t. Hongarije) Detentie aan de grens - asielaanvraag - verwijdering naar Servië - schending art. 5, § 1 en § 4 EVRM - geen schending art. 3 EVRM wat betreft omstandigheden van de detentie - schending art. 13 j. 3 EVRM - risico op ketting-refoulement - schending art. 3 EVRM